top of page
Fern blad

Miljøsertifisering NS-EN ISO 14001

Vi tar klimautfordringene på alvor og jobber kontinuerling for å ta vare på miljøet rundt oss. I 2023 fikk vi sertifiseringen ISO 14001. 

Vår miljøpolicy

Ledelsen forplikter seg til å overholde aktuelle lovbestemte krav og andre relevante krav knyttet til bedriftens miljøaspekter, og legge til rette for at miljøaspektene ivaretas. Miljøaspektene skal kartlegges for hele bedriften og miljømål skal defineres. Miljømålene skal formidles til alle medarbeidere og våre samarbeidspartnere. Ledelsen forplikter seg til å gjennomføre kontinuerlige forbedringer av bedriftens miljøprestasjon. Hovedsakelig ved å redusere energiforbruk knyttet til drift og transport. Vi vil dessuten overholde de krav som settes til støv, støy og vannforurensning. Vi har etablert et ledelsessystem iht kravene i ISO14001:2015, dette dekker alle virksomhetene aktiviteter.

bottom of page