top of page

BRUKSOMRÅDE FOR SAND OG STEIN

Me leverer over 30 ulike sand- og singelprodukt til privatkundar og entreprenørar på Vestlandet frå Kristiansand i sør til Bergen i nord.

Hagevik-Sandsfjordbrua-web-38.jpg

VEG OG ANLEGG

Me leverer pukk og grus til veg og anlegg

child-girl-kid-12165.jpg

BARNEHAGE OG SKULE

Me har godkjendt fallsand til leikeplassar

golf-sunset-sport-golfer.png

IDRETTSANLEGG

Me kan tilby sand til sandvolleybanar, fotballbanar og golfanlegg

HN-olen_betong_003.JPG

BETONG OG MØRTEL

Me har ulike typar betong- og mørteltilslag sertifisert etter standard NS-EN 12620 (betong) og NS-EN13139 (mørtel). Godkjent av kontrollrådet

-7331203468620247569.jpg

HAGE

Morenestein i ulike størrelsar til hage og parkanlegg

24796530_200118787225804_497051079021824

NATURSTEINSMUR

Murestein til bruk i hage og veganlegg

agriculture-animals-cattle-448749.jpg

LANDBRUK

Sjellsand og kalk. Me har og kalkvogn for utleige

bottom of page