BRUKSOMRÅDE FOR SAND OG STEIN

Me leverer over 30 ulike sand- og singelprodukt til privatkundar og entreprenørar på Vestlandet frå Kristiansand i sør til Bergen i nord.

VEG OG ANLEGG

Me leverer pukk og grus til veg og anlegg

BARNEHAGE OG SKULE

Me har godkjendt fallsand til leikeplassar

IDRETTSANLEGG

Me kan tilby sand til sandvolleybanar, fotballbanar og golfanlegg

BETONG OG MØRTEL

Me har ulike typar betong- og mørteltilslag sertifisert etter standard NS-EN 12620 (betong) og NS-EN13139 (mørtel). Godkjent av kontrollrådet

HAGE

Morenestein i ulike størrelsar til hage og parkanlegg

NATURSTEINSMUR

Murestein til bruk i hage og veganlegg

LANDBRUK

Sjellsand og kalk. Me har og kalkvogn for utleige

 

53 75 77 77

Opningstid: 0700-1600 måndag-fredag

Tonganevegen 28, 5590 Etne, Norway

  • Facebook

©2018 by Etne Sand & Pukk AS.