Mørteltilslag

Me leverer 0/2 mm natur vaska sand til mørtelproduksjon. Dette tilslaget er samansatt av 2 vaska
delfraksjonar som er blanda saman etter kundens behov.