Betongtilslag

Hovedleveranse vår er betongtilslag. Me leverer alle fraksjonene som er nødvendige i betongproduksjonen frå støypesand (0/8 mm) til den groveste singelen (16/22mm).

Gjennom vaskeprosessen lager me forskjellige grovheter av 0/8mm støypesand der me kan kontrollere mengden av finstoff i sanden, dette er stor fordel for betongprodusenten som kan redusere sementmengden.

Sanden vår er ikkje reaktiv. Noken bergartar vil gjennom kjemiske prosessar reagere i betongen, som vil verta øydeleggande for betongen over tid.

Dette kan forhindras gjennom lavalkaliesement eller ikkje-reaktivt tilslag.
Gjennom oppsplitting av fraksjonane og kontroll av finstoffmengden så leverer me jevne tilslag av høgaste kvalitet til våre kunder.