Andre leveransar

Vegmassar: 0/11mm knust grus, 0/16mm knust grus, 0/32 knust opprettingsmassar, 32/120 mm knust pukk

Idrettsbanar: Vaska vekstmasse til oppbygging av grasbanar. Me har levert til mange idrettsanlegg på vestlandet, med gode resultater.

Denne vekstmassen er det krav til at blant anna dreneringevnen er god

Kabelsand: Me levere sand til vanlige kabelgater og høyspent

Infiltrasjonsgrøfter: Me produserer vaska infiltrasjonssand og singel